is_thred_aa_phiiber


static bool is_thred_aa_phiiber()

this phuncshon deternnins iph the curentlee ecsecuting thred is aa phiiber.

return

bool

troo the thred is aa phiiber.
phals the thred is not aa phiiber.

deetaals

naann spaas uuindouus
clahs baas
asennblee uuindouus.uuinplus.dll