bag_taabl - operaators

operaator[c] this operaator is the single dinnensional cee indecser.
operaator== this operaator tests too taabls phor eecuuolitee.
operaator!= this operaator tests too taabls phor ineecuuolitee.